1

Téma: Šablona - Pravidla pro PunBB fóra

Potřeboval jsem sesmolit nějaká pravidla pro PunBB. Protože se mi nechtělo psát nová, poprosil jsem "překladatelskou" komunitu phpBB zda mohu použít jejich překlad pravidel jako základ pro PunBB.
Odpověď bylo 'žádný problém' a dostalo se mi i svolení k šíření...
Takže jsem sesmolil první nástřel...

Kam v PunBB "Pravidla fóra" vložit?
Hlavní nabídka PunBB:
Administrace -> Nastavení -> Registrace - Na stránce dole - textové pole Vytvoření pravidel

Důležité! Místo [Název fóra] doplňte skutečný název vašeho fóra.
Ještě je třeba "možná" opravit název odkazu na český překlad... (Tomáš ví):
(<a href="COPYINGCZ">neoficiální překlad</a>)

Entita: &bdquo; = levé dolní uvozovky
Entita: &ldquo; = levé horní uvozovky
Nedával jsem z utf-8 protože české horní jsou v utf často obráceně (podle fontu)... znaková entita je v tomto případě asi lepší.
České uvozovky jsou: dolní 99 a horní 66

  <h2>
   Pravidla - [Název fóra]
  </h2>
  <p>
   Svým přístupem na &bdquo;[Název fóra]&ldquo; souhlasíte
   s&nbsp;následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte
   &bdquo;[Název fóra]&ldquo;, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej.
   Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné
   pro to, abychom vás o&nbsp;této změně informovali. Přesto je rozumné tyto
   podmínky průběžně sledovat vzhledem k&nbsp;tomu, že používáním
   &bdquo;[Název fóra]&ldquo; s&nbsp;nimi souhlasíte.
  </p>
  <p>
   Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným,
   vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve
   vaší zemi, zákony v&nbsp;zemi, kde sídlí &bdquo;[Název fóra]&ldquo;, nebo
   platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k&nbsp;okamžitému a
   trvalému vykázání z&nbsp;fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele
   internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné.
   IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto
   opatření. Souhlasíte s&nbsp;tím, že &bdquo;[Název fóra]&ldquo; má právo
   odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo
   příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se
   všemi údaji uloženými v&nbsp;databázi.
   Přestože &bdquo;[Název fóra]&ldquo; ani PunBB neposkytne tyto
   informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá
   &bdquo;[Název fóra]&ldquo; ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus
   o&nbsp;vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.
  </p>
  <p>
   Naše fóra jsou postavena na systému PunBB, což je řešení internetového
   fóra, které je vydané pod licencí
   &bdquo;<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">General Public
   License</a>&ldquo;.
   <br />
   Můžete si přečíst <a href="COPYING">originální dokument</a> General
   Public License, který je součástí instalačního archivu PunBB nebo jeho
   český <a href="COPYINGCZ">neoficiální překlad</a>.
   <br />
   PunBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další
   informace o&nbsp;PunBB navštivte oficiální stránky:
   <a href="http://punbb.informer.com/" title="Oficiální stránky v
   angličtině">http://punbb.informer.com/</a> nebo
   české zastoupení
   <a href="http://punbb.er.cz/" title="Oficiální stránky v
   češtině">http://punbb.er.cz/</a>.
  </p>

Naposledy upravil: MartinR (21.11.2008 13:34:28)

2

Re: Šablona - Pravidla pro PunBB fóra

Ještě mě napadlo, zda by to nešlo vložit jako součást instalace... místo původně zobrazeného textu:
Czech\admin_settings.php(173): 'Rules default'=>    'Zde zadejte vaše pravidla.',

Ideálně s částí nějakého php kódu který by zaměnil [Název fóra] za skutečný text...
Nebo toto ošetřit v nápovědném textu.

3

Re: Šablona - Pravidla pro PunBB fóra

Přidám do překladu s tím, že tam nebude název fóra, ale nahradí se za právnický obrat "toto fórum".

4

Re: Šablona - Pravidla pro PunBB fóra

Přikládám upravenou verzi volně použitelných pravidel pro PunBB fórum:

<strong>
Pravidla užívání fóra
</strong>
<p>
Svým přístupem na toto fórum souhlasíte s&nbsp;následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte toto fórum, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o&nbsp;této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k&nbsp;tomu, že používáním tohoto fóra s&nbsp;těmito podmínkami souhlasíte.
</p>
<p>
Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v&nbsp;zemi, kde sídlí provozovatel tohoto fóra, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k&nbsp;okamžitému a trvalému vykázání z&nbsp;fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s&nbsp;tím, že provozovatel tohoto fóra a jím pověřené osoby má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v&nbsp;databázi. Přestože toto fórum ani PunBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá provozovatel tohoto fóra ani PunBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o&nbsp;vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.
</p>
<p>
Naše fóra jsou postavena na systému PunBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí &bdquo;<a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">General Public License</a>&ldquo;.
</p>
<p>
PunBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o&nbsp;PunBB navštivte <a href="http://punbb.informer.com/" title="Oficiální stránky v angličtině">stránky projektu PunBB</a> nebo <a href="http://punbb.er.cz/" title="Oficiální stránky v češtině">stránky české podpory PunBB</a>.
</p>

5

Re: Šablona - Pravidla pro PunBB fóra

Ještě mě napadlo, zda by to nešlo vložit jako součást instalace... místo původně zobrazeného textu:
Czech\admin_settings.php(173): 'Rules default'=>    'Zde zadejte vaše pravidla.',