1

Téma: Zjištění chyby pomocí DEBUG

Ponìvadž se stává, že se pøi používání fóra vyskytne nìjaká chyba, pøi níž nevíte, jak vzniká a co je její pøíèinou, popíšeme Vám zde DEBUG pro zjíštìní podrobností o chybì.

Pro zapnutí DEBUGu postupujte takto:

1. Otevøete soubor include/common.php a naleznìte zde (na øádku 21):

//define('PUN_DEBUG', 1);

2. Smažte z tohoto øádku lomítka na zaèátku:

define('PUN_DEBUG', 1);

a poté soubor uložte a nahrajte do Vašeho fóra.

Po zjištìní a opravení chyby doporuèujeme DEBUG opìt vypnout - staèí postupovat opaènì (pøidat lomítka).

V patièce dokáže i generovat èas a poèet pøíkazù...

2

Re: Zjištění chyby pomocí DEBUG

Dobrý den,

chci vás požádat o smazání registrace - účtu včetně příspěvků ve fóru. Děkuji
http://punbb.er.cz/forum/user4854.html